Jakobskirken
Nørrebrogade 67, 6700 Esbjerg

en_US

om kirken

Værdier: 

At være sultne efter Gud!

At knytte og vedligeholde venskaber!

At være tjenende!

At være givende!

At være drømmende!

At være modige!

At være taknemmelige!

Kirkens DNA:

Nåden i fællesskabet – ”I er frelst af nåde, det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds!” (Ef.2:8)    Alle troende frelses af Guds nåde og ikke gennem et vellykket liv eller ved at følge nogle religiøse love. Derfor er det en værdi for os som kirke, at være et rummeligt fællesskab, hvor Guds nåde flyder gennem os. Vi dømmer ikke hinanden på det ydre, men ser efter det hjerte, som Gud ser i den enkelte. Vi tror på at Guds i sin nåde tilgiver, renser og genopretter den enkelte til det værdige liv, Kristus døde og opstod for at kunne give os del i. Genoprettelse sker gennem en proces af forandring ledt af Helligånden i den enkelte.

Taknemmelighed i fællesskabet – ”Sig tak under alle forhold for sådan sømmer det sig i Kristus” (1.Thes.5:18). At leve ud fra en holdning af taknemmelighed, uanset hvad du aktuelt måtte gå igennem, er Guds vej til mental og åndelig helse. Gud er god under alle forhold og har en vej for dig gennem alle omstændigheder og han vil lade dig komme ud til overflod i sidste ende (Sl.23 og Rom.8:37). Derfor er det en værdi for os at sige Gud tak for den, Han er for os, og leve med en kommunikation der udtrykker taknemmelighed.

Vi vil også fungere sammen i fællesskabet med en taknemmelig attitude overfor hinanden og andre mennesker! Vi vil udtrykke det helt konkret med vores ord og handlinger. Mennesker på vores arbejdspladser vil opleve os som positive og opmuntrende at være sammen med.

Tro i fællesskabet – Vi staver tro R I S I K O. I vores discipelskab og vandring med Kristus kalder han os ofte til at tage nogle skridt ud af båden og vores comfortzone. Både som enkeltpersoner og som fællesskab. Vi vil opmuntre til en kultur hvor tro, risiko og tillid til Gud fremmes.

”Ved ham har vi i troen fået adgang til den nåde, som vi står i” (Rom.5:2).

Det er alene troen som giver adgang til og manifesterer alle Guds løfter! Vi ser ikke tro som en magisk knap, man kan trykke på for at få, men som en fast tillid til Guds person, karakter og natur.

Vi ønsker at være et fællesskab hvor der opmuntres til at drømme og visionerer.

Tjeneste i fællesskabet – Vi tjener Gud og vi tjener mennesker – men det er kun Gud vi skal behage. Vi ser i bl.a. 1. Johannes Brev,  at man elsker Gud ved at elske mennesker. Vil du give til Gud, må du give til andre mennesker.

Tjeneste er for Gud – men til mennesker. Så mennesket såvel som Gud er i centrum for tjeneste.

Det er også såldan, vi forstår tjenende lederskab.

Vi ser ikke tjeneste som primært værende noget der foregår inde i kirken (den lille gudstjeneste søndag kl.10.30-12.00) men som en del af livet i den store gudstjeneste (fra søndag kl.12.00 til den efterfølgende søndag kl. 10,30).

Generøsitet i fællesskabet – ”Så højt elskede Gud verden,  at han gav… ” (Joh. 3:16). Alt starter med at Gud gav. Livet med Gud skal gives for at kunne modtages. Vi ser Guds velsignelser som noget der flyder gennem os og ikke stopper ved os. Jeg bliver tilgivet og  tilgiver. Jeg modtager økonomisk og materiel velsignelse og yder økonomisk og materiel velsignelse. Ligesom Abraham, som fik en sejr og vandt økonomisk rigdom derved, og efterfølgende gav en tiendedel til Melkisedek. Ikke ud af lov eller pligt, men ud af taknemmelighed og tilbedelse. (1 Mos 14:18-20).

Vi ser det at give som noget, vi vokser ind i. Ud fra bl.a. Jesu ord: ”Giv, så skal der gives jer. Et godt, presset, rystet, topfyldt mål skal man give jer i favnen. For det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med” (Luk. 6:38).

Vi ser det som en livslang proces, hvor vi modtage og giver, modtager mere og giver mere.

Generøsitet ses heller ikke som noget, der udmønter sig kirken alene. Vi ønsker at mennesker skal kunne se Guds natur og karakter afspejlet i mennesker fra vores fællesskab.

Glæde i fællesskabet – Evangeliet er det glade budskab om, at Gud alene har tilvejebragt al himlens åndelige rigdom og velsignelse. Vi vægtlægger det rene evangelium og forventer at et fællesskab, som kender de gode nyheder ikke kan gøre andet end at udtrykke glæde. Guds rige er glæde, fred og retfærdighed i den hellige ånd (Rom.14:17). Det ønsker vi at vores kultur og miljø skal bære præg af. Vi anerkender at mennesker går gennem tider med kampe og nederlag, men fastholder også her, at det er glæden i Herren, som er vores styrke (Neh.8:10). Denne glæde forsørger Herren selv (1.Krøn.16:23-27).

Mission i fællesskabet – Mission starter lokalt og strækker sig globalt. Vi ser, at Jesus gjorde vel, ved gode gerninger og mirakler overalt, hvor han kom frem. Vi ønsker at være et folk, der afspejler Gud, hvor end vi færdes i hverdagen. Vi ønsker at være inkluderende og gæstfrie overfor venner, kollegaer, studiekammerater og hvem vi ellers møder på vores vej. Der står om Jesus at han ”drog omkring” og ”spiste med folk” – altså ikke organiseret mission, men muligheder som spontant opstod i dagligdagen. I disse situationer opstod anledninger til at undervise om og demonstrere Guds rige. Det vil vi gerne efterligne. Det starter ved, at vi lærer at være opmærksomme på disse anledninger og gribe dem.

Hvad tror vi på:

Apostolsk Kirke – et netværk af menigheder: Link

Hvordan foregår en gudstjeneste i Apostolsk Kirke:

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk